อรุณฉายที่ปลายฟ้า https://sasipawriter.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-11-2015&group=34&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-11-2015&group=34&gblog=11 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งในหทัย (ชุดแสนรัก)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-11-2015&group=34&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-11-2015&group=34&gblog=11 Sun, 29 Nov 2015 10:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=10 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงหนึ่งดวงใจ (ชุดเพียงดวงใจ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=10 Sat, 24 Oct 2015 11:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=11-12-2016&group=26&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=11-12-2016&group=26&gblog=12 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๘ - ล่อลวง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=11-12-2016&group=26&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=11-12-2016&group=26&gblog=12 Sun, 11 Dec 2016 16:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=01-12-2016&group=26&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=01-12-2016&group=26&gblog=11 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๗ - หัวใจอันซับซ้อน ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=01-12-2016&group=26&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=01-12-2016&group=26&gblog=11 Thu, 01 Dec 2016 19:42:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=30-11-2016&group=26&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=30-11-2016&group=26&gblog=10 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๖ - หัวใจอันซับซ้อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=30-11-2016&group=26&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=30-11-2016&group=26&gblog=10 Wed, 30 Nov 2016 10:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=12-08-2016&group=38&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=12-08-2016&group=38&gblog=2 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอเป็นดั่ง...ยอดชีวัน ภาคพิเศษ ๑ | ช า ย เ ส เ พ ล ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=12-08-2016&group=38&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=12-08-2016&group=38&gblog=2 Fri, 12 Aug 2016 16:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=05-08-2016&group=38&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=05-08-2016&group=38&gblog=1 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอเป็นดั่ง...ยอดชีวัน ภาคพิเศษ ๑ | ช า ย เ ส เ พ ล ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=05-08-2016&group=38&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=05-08-2016&group=38&gblog=1 Fri, 05 Aug 2016 9:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=9 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงใจเจ้าเอย (ชุดเพียงดวงใจ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=9 Sat, 24 Oct 2015 11:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=8 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[รัก...เพียงเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=8 Sat, 24 Oct 2015 11:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=7 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมลิขิตสีดำ (ชุดบ่วงดวงใจ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=7 Sat, 24 Oct 2015 10:57:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=6 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[หทัยรักบรรณาการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=6 Sat, 24 Oct 2015 11:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=5 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[ทาสรักจอมบดินทร์ (ชุดสุดดวงใจ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=5 Sat, 24 Oct 2015 11:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=4 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อยรักสลักใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=4 Sat, 24 Oct 2015 9:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=3 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[ภรรยาแสนพยศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=3 Sat, 24 Oct 2015 11:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=2 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[มนตร์จุมพิตพยัคฆ์ร้าย (ชุดพยัคฆ์ร้าย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=2 Sat, 24 Oct 2015 10:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=1 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤๅพรหมอธิษฐาน (ชุดลิขิตเหนือกาล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=24-10-2015&group=34&gblog=1 Sat, 24 Oct 2015 11:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=21-09-2016&group=26&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=21-09-2016&group=26&gblog=9 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๕.๓ - จูบแสนหวาน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=21-09-2016&group=26&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=21-09-2016&group=26&gblog=9 Wed, 21 Sep 2016 10:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=19-09-2016&group=26&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=19-09-2016&group=26&gblog=8 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๕.๒ - จูบแสนหวาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=19-09-2016&group=26&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=19-09-2016&group=26&gblog=8 Mon, 19 Sep 2016 6:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=11-09-2016&group=26&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=11-09-2016&group=26&gblog=7 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๕.๑ - จูบแสนหวาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=11-09-2016&group=26&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=11-09-2016&group=26&gblog=7 Sun, 11 Sep 2016 9:47:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=01-09-2016&group=26&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=01-09-2016&group=26&gblog=6 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๔ - จุดเริ่มต้นของความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=01-09-2016&group=26&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=01-09-2016&group=26&gblog=6 Thu, 01 Sep 2016 7:39:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=31-08-2016&group=26&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=31-08-2016&group=26&gblog=5 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๓.๒ - เดตแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=31-08-2016&group=26&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=31-08-2016&group=26&gblog=5 Wed, 31 Aug 2016 5:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=30-08-2016&group=26&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=30-08-2016&group=26&gblog=4 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๓.๑ - เดตแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=30-08-2016&group=26&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=30-08-2016&group=26&gblog=4 Tue, 30 Aug 2016 7:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-08-2016&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-08-2016&group=26&gblog=3 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๒ - จุดเริ่มต้นของกับดัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-08-2016&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-08-2016&group=26&gblog=3 Mon, 29 Aug 2016 7:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=28-08-2016&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=28-08-2016&group=26&gblog=2 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๑.๒ - งานเต้นรำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=28-08-2016&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=28-08-2016&group=26&gblog=2 Sun, 28 Aug 2016 14:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=19-05-2015&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=19-05-2015&group=26&gblog=1 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่รักสีรุ้ง บทที่ ๑.๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=19-05-2015&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=19-05-2015&group=26&gblog=1 Tue, 19 May 2015 10:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-04-2015&group=25&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-04-2015&group=25&gblog=1 https://sasipawriter.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมานตะวัน บทนำ + บทที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-04-2015&group=25&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasipawriter&month=29-04-2015&group=25&gblog=1 Wed, 29 Apr 2015 10:37:50 +0700